Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 1 Ιανουαρίου, 2009

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Είμαστε στην διάθεσή σας, να σας προσφέρουμε Ασφαλιστική κάλυψη στους ακόλουθους τομείς:

Advertisement
Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 7 Μαΐου, 2009

Αποταμίευση

Αποταμίευση με Ασφάλεια

Η αποταμίευση είναι κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη για την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Δεν είναι, όμως κάτι που μπορούμε να υλοποιήσουμε μόνοι μας. Έτσι τα οφέλη που προκύπτουν από την αποταμίευση, μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι πολλά:

 • Τα χρήματα, που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είναι διαθέσιμα στους κληρονόμους κάτι που δεν συμβαίνει με τις υποχρεωτικές εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως σε περιπτώσεις θανάτου του ασφαλισμένου πριν την έναρξη συνταξιοδότησης.

 • Οι αποδόσεις των αποταμιεύσεων αυτών, είναι συνήθως υψηλότερες απ’ αυτές που προσφέρουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, διότι η διαχείριση γίνεται από επαγγελματίες. Επιπλέον έχει μηχανισμό εποπτείας οπότε ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ‘‘σκανδάλων».

 • Το κάθε πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου, ανάλογα με τις εισφορές του, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αντιστοιχία εργαζομένων – συνταξιούχων κλπ.

 • Παράλληλα, ο συνδυασμός των αποταμιευτικών προγραμμάτων με ασφαλιστικές καλύψεις αναπλήρωσης εισοδήματος σε περιόδους προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία, συντελεί στον περιορισμό της επαγγελματικής ανασφάλειας των εργαζομένων.

 • Σημαντικό κίνητρο, τέλος, για την ιδιωτική ασφάλιση δίνει και η φορολογική απαλλαγή για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, (αποταμίευση, συμπληρωματικές καλύψεις), που έχει κάθε οικογένεια. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις επιστρέφει στον ασφαλισμένο το 30% του ασφαλίστρου μέσω της φορολογικής του δήλωσης.

Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 30 Απριλίου, 2009

Σύνταξη

Σύνταξη

Η ασφάλιση με σκοπό την συνταξιοδότηση διασφαλίζει την καταβολή μηνιαίας σύνταξης στον ασφαλισμένο για το συνολικό χρονικό διάστημα επιβίωσης του. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, σταθερού ή αυξανόμενου ποσού μηνιαίας σύνταξης, όπως επίσης και τη συμμετοχή του πελάτη στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων. Παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει μεταξύ περιοδικού και εφάπαξ ασφαλίστρου. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μηνιαίας η εφάπαξ καταβολής του συσσωρευμένου κεφαλαίου (ή συνδυασμού τους) στην έναρξη της συνταξιοδότησης.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα στον πελάτη, στην περίπτωση δυσάρεστου περιστατικού, να μεταβιβάζει αυτόματα τη μηνιαία σύνταξη, ολόκληρη ή ποσοστό αυτής, στους δικαιούχους που θα ορίσει, ισοβίως ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο συμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα εξαγοράς του προγράμματος συνταξιοδότησης, εάν το επιθυμεί. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα δέχονται επιπλέον καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Μερικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι:

 • Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για συνταξιοδότηση ισόβιας χρονικής διάρκειας.
 • Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για μηνιαία αυξανομένη σύνταξη.
 • Εφ΄ όσον συμβεί Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία εισπράττετε εφ΄ άπαξ το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
 • Καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου με σκοπό τη σύνταξη-αποταμίευση.
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Αυτόματη εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή την πιστωτική σας κάρτα.

Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 23 Απριλίου, 2009

Εσόδημα

Ασφάλεια Αναπλήρωσης Εισοδήματος

Η ικανότητα να παράγουμε εισόδημα συνιστά μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της καθημερινής μας ζωής και σηματοδοτεί όλες τις περαιτέρω περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές δραστηριότητές μας.

Επειδή όμως η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη από εμπόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή ο καθένας από εμάς να βρεθεί σε κατάσταση προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος ή μιας σοβαρής ασθένειας με ενδεχόμενο την αναπροσαρμογή ολόκληρης της ζωής του ατόμου και της οικογένειας του.

Σε όλες τις ανάγκες που πηγάζουν από τις παραπάνω καταστάσεις έρχεται να ανταποκριθεί η ασφάλεια αναπλήρωσης εισοδήματος με την εξασφάλιση του ημερήσιου απαραίτητου εισοδήματος για την διατήρηση της οικογενειακής μας γαλήνης και ισορροπίας.

Τέλος, με την ασφάλεια αναπλήρωσης εισοδήματος εξασφαλίζετε απαλλαγή φόρου.

Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά, σε περίπτωση Μόνιμης Ανικανότητας μπορεί να είναι:

 • Καταβολή ασφαλισμένου κεφαλαίου.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης του συμβολαίου σας από την εταιρία σε περίπτωση που αδυνατείτε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα λόγω Μόνιμης Ανικανότητας για Εργασία (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων),
 • Εφ΄ όσον συμβεί Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία εισπράττετε εφ΄ άπαξ το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Αυτόματη εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή την πιστωτική σας κάρτα.

Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 16 Απριλίου, 2009

Παιδί

Ασφάλεια Παιδιού

Μέγιστη προτεραιότητα της ελληνικής οικογένειας, αποτελεί η προστασία και εξασφάλιση των παιδιών της και όχι άδικα.

Όλοι εμείς οι γονείς προσβλέπουμε σε ένα λαμπρό μέλλον για τα παιδιά μας το οποίο όμως απαιτεί οικονομική εξασφάλιση για την υγεία, τις σπουδές αλλά και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Μαζί μπορούμε να επιλέξουμε, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες, προγράμματα που σας ταιριάζουν ώστε να προνοήσετε με τον καλύτερο τρόπο για το μέλλον των παιδιών σας.

Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά μπορεί να είναι:

 • Ασφαλιστική Κάλυψη απαλλαγής καταβολής ασφαλίστρων λόγω θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ανικανότητας του γονέα.

 • Πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού αποταμιεύσεως.

 • Ευελιξία στην επιλογή του ύψους και της συχνότητας καταβολής αλλά και δυνατότητα έκτακτων καταβολών.

 • Προστασία της αγοραστικής αξίας των χρημάτων σας με την επιλογή της αυτόματης αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τον πληθωρισμό.

 • Επαγγελματική Διαχείριση για αποτελεσματική και ασφαλή αποταμίευση.

 • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Αυτόματη εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή την πιστωτική σας κάρτα.

Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 9 Απριλίου, 2009

Υγεία

Ασφάλεια Υγείας

Πρόκειται για νοσοκομειακά προγράμματα με τα οποία η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα έξοδα που αφορούν στη νοσηλεία του ασφαλισμένου, σε οποιαδήποτε νοσοκομειακή κλινική στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

Το κάθε πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.

Μπορεί να έχει και συμπληρωματικές καλύψεις μαζί όπως:

 • Κάλυψη εισοδήματος σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία (πχ 60 ευρώ/ημ.)
 • Κάλυψη μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα (πχ 20.000 ευρώ)
 • Κάλυψη μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια (πχ 20.000 ευρώ)
 • Εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας (πχ 20.000 ευρώ)
 • Ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης (πχ 30 ευρώ/ημ.)
 • Εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής λόγω ατυχήματος (κάλυψη οικογένειας)

Αναρτήθηκε από: Ideastudio.gr | 2 Απριλίου, 2009

Ζωής

Απλές ασφάλειες

Τα ασφαλιστικά προγράμματα ζωής περιορισμένης χρονικής διάρκειας παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του μέσα από τη σύναψη ασφαλιστικού προγράμματος συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο παρέχει άμεσα αποζημιώσεις σε περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού (απώλεια ζωής). Τα προγράμματα παρέχονται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, οι οποίες μπορεί να αυξηθούν ανάλογα με τις επιπλέον απαιτήσεις του ασφαλισμένου πελάτη για τη δημιουργία του κατάλληλου προγράμματος που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Οι απλές ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ένα από τα κυριότερα προγράμματα απλών ασφαλειών ζωής είναι:

 • Η πρόσκαιρη απλή ασφάλεια απώλειας ζωής.

Ισόβιες ασφάλειες

Τα ασφαλιστικά προγράμματα ισόβιας χρονικής διάρκειας παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη – ασφαλισμένο να εξασφαλίσει, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το μέλλον της οικογένειάς του σε περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού (απώλεια ζωής). Τα προγράμματα παρέχονται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις επιπλέον απαιτήσεις του πελάτη για τη δημιουργία του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Οι ισόβιες ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να συμμετέχει στα κέρδη που θα προκύψουν από τις αποδόσεις των επενδυόμενων κεφαλαίων. Επίσης παρέχεται στο πελάτη η δυνατότητα εξαγοράς του προγράμματος, εάν το επιθυμεί. Οι ισόβιες ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ένα από τα κυριότερα προγράμματα απλών ασφαλειών ζωής είναι:

 • Το πρόγραμμα ασφάλισης απώλειας ζωής ισόβιας χρονικής διάρκειας με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής ασφαλίστρων.

Μικτές ασφάλειες

Οι μικτές ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του μέσω ενός ασφαλιστικού προγράμματος ζωής συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης, οι μικτές ασφάλειες παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής του πελάτη στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυομένων κεφαλαίων. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προβεί στην εξαγορά του προγράμματος, εάν το επιθυμεί. Οι μικτές ασφάλειες δέχονται συμπληρωματικές καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Τα κυριότερα προγράμματα μεικτών ασφαλειών είναι:

 • Μικτή αυξανόμενη ασφάλεια ζωής με συμμετοχή στα κέρδη
 • Ειδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα τμηματικών καταβολών και αυξανόμενου κεφαλαίου.

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: